Kaji Selidik

Cara pengenalan laman web rasmi kami
 
OKU Bengkel Sampul Surat
BENGKEL TERLINDUNG UNTUK ORANG KURANG UPAYA


 
Majlis ini juga terlibat di dalam menjalankan bengkel terlindung bagi mengeluarkan sampul- sampul surat untuk dibekalkan kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan. Ini ialah untuk memberi dan memperluaskan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya. Kontrak Kerajaan untuk membekalkan sampul surat kepada agensi kerajaan telah diperolehi dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.  Usaha ini akan membantu dalam mempertimbangkan peluang pekerjaan untuk orang kurang upaya dan seterusnya mengukuh kedudukan bengkel dalam kontek pertumbuhan ekonomi.  Setakat ini terdapat sebuah bengkel terlindung bagi projek membuat sampul surat iaitu Bengkel Sampul Surat Jayadiri,Batu Pahat,Johor.
 

DASAR DAN PERATURAN 

BANTUAN PENYARAAN ORANG TUA Dl RUMAH /PONDOK SEJAHTERA 
BANTUAN KEP ADA PELAJAR MlSKIN 
BANTUAN KELAS BIMBINGAN .
BANTUAN PROGRAM KHIDMAT JAGAAN W ARGA EMAS
PUSAT JAGAAN HARIAN WARGA EMAS

 

 

Berita Terkini

Waktu Solat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup

Hubungi Kami

 

Ibu Pejabat Majlis Pusat Kebajikan SeMalaysia
(Central Welfare Council of Malaysia)

No. 2A, Lorong Syed Putra Kiri,
Off Jalan Syed Putra,
P.O. Box 10523,
50460 Kuala Lumpur.

 

PopularHakcipta Terpelihara Majlis Pusat Kebajikan SeMalaysia.